Inge van den Hoven Fotografie

 

© copyright 

Op alle fotografische werken op deze site berust het auteursrecht bij Inge van den Hoven Fotografie.

Voor elke vorm van verveelvoudiging,  publicatie of vertoon op televisie of internet  is schriftelijke toestemming van de maker vereist.

 

 © Inge van den Hoven Fotografie

 

 

 

 

 Auteursrecht

10  Geboden van het Auteursrecht:

  1. Respecteer het auteursrecht op foto's.

  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.

  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen.

  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

  6. Probeer altijd de maker van de foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.

  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.

  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

  9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.


© Burafo 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Slideshow Copyright